Ontwikkeling van een Open Source Dynamisch Multi-level Authenticatie Platform (DMAP)

Door internetgebruikers wordt online security en privacy ondanks de vele incidenten van de afgelopen periode (nog steeds) niet als een groot probleem ervaren. Tegelijkertijd worden er online steeds meer zaken gedaan, wordt informatie gedeeld via internet – vaak onnodig – en groeit de hoeveelheid gevoelige, persoonlijke, financiële gegevens en informatie die online uitgewisseld en opgeslagen wordt. Dit vergroot de kans op fraude terwijl de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van het hele ecosysteem groeit. De bestaande authenticatie- en identificatiesystemen zijn veelal statisch en werken op
grond van iets wat je hebt, bent en weet. De missende schakel is context en gedrag. DMAP biedt een authenticatie en identificatie system dat werkt op basis van iets wat je hebt, bent, weet én doet. Hierbij wordt het beveiligingsniveau dynamisch verhoogd of verlaagd op basis van context en gedrag van de gebruiker.

Het DMAP-platform wil zorgdragen dat het voor burgers eenvoudiger wordt WEL veilig gebruik te maken van internet, zodat zij met vertrouwen de ICT-infrastructuur en diensten kunnen gebruiken. Voor de overheden en het bedrijfsleven wil het DMAPplatform een basis van standaardisatie zijn en door de opensource-aanpak willen we samenwerking tussen de ketenpartners stimuleren. Overall willen we de kosten van secure gedrag voor alle betrokkenen verminderen.

Start typing and press Enter to search